info@iobovary.tj 44 600 0303 Фотех Ниези 36, ТЦ Мулиен , 2 этаж.

Хусусиятҳои суғуртаи молу мулки ба гарав гузошташуда

Расмиёти суғуртаи молу мулки ба гарав гузошташуда ҳангоми қарзгирӣ аз бонк зарурию ҳатмист. Ин намуди суғурта танҳо аз ҳисоби маблағҳои қарзгиранда имконпазир буда, кафолати баргардонидани қарзи калонҳаҷм ба ҳисоб меравад.

Ҳамагуна молу мулки ғайриманқул ё нақлиётро чун овердрафти суғуртаи молу мулки ба гарав гузошташуда ифода намудан мумкин аст.

Қисми зиёди ташкилотҳои соҳибтахассуси қарзию тиҷоратӣ шахсан пардохт намудани расмиёти суғуртаро аз қарзгиранда талаб менамоянд. Дар натиҷа, имкони коҳиши хавфҳои пардохт нашудани маблағҳо ҳангоми ба сабабҳои муайян гум шудани молу мулки ба гарав гузошташуда таъмин мегардад.

 

Ҷиҳатҳои асосӣ

Расмиёти суғуртаи молу мулки ба гарав гузошташуда, ки тавассути он қарзгиранда раванди суғуртаи предметҳои зеринро анҷом дода наметавонад:

 • Металлҳои нимақиматбаҳо ва қиматбаҳо
 • Саҳмияҳо, вомбаргҳо, векселҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои қиматнок
 • Фоиз ё ҳисса дар ягон ширкату корхона
 • Асос барои молу мулк, ки то лаҳзаи супоридани ҳуқуқҳо ба соҳибияти қарзгиранда дода шудааст

Объектҳое, ки суғурта онҳоро фаро намегирад ва қарзгиранда барои суғуртаи онҳо ҳуқуқ надорад.

 • Молу мулки ғайриманқуле, ки дар ҳолати садамавӣ қарор доранд. Объектҳое, ки аз рӯи таъиноти бевосита истифода шуда наметавонанд
 • Объектҳое, ки дар ҳудуди хавфи баланди офатҳои табиии имконпазир ё дигар вазъиятҳои ба ин монанд қарор доранд

Дар ҳамаи дигар ҳолатҳо ташкилоти қарзию тиҷоратӣ аз қарзгиранда шартномаи суғуртаро талаб карда метавонад.

 

Категорияи ҳолатҳои суғуртавӣ

Мавҷуд будани полиси суғуртавӣ шарти ҳатмист. Аз ин рӯ, суғуртаи молу мулки ба гарав гузошташуда маҷмуи расмиёти суғурта, инчунин маҷмуи номгӯи хавфҳои имконпазирро дар бар мегирад, ки гум шудан ё зарар дидани молу мулкро пешбинӣ менамоянд.

 

Ҳолатҳои суғуртавии имконпазир ҳангоми суғуртаи молу мулки ба гарав гузошташуда

 • Аланга, таркиш
 • Садамаи техногенӣ
 • Амалҳои зиддиқонунии шахсони сеюм
 • Офатҳои табиӣ: заминҷунбӣ, обхезӣ, тӯфон ва ғ.
 • Ҳаҷми пардохти суғуртавӣ

Ҳангоми суғуртаи молу мулки ба гарав гузошташуда гузошташаванда андозаи ҷоизи маблағи суғуртавӣ аз рӯи параметрҳои зерин муайян мегардад:

 • Шакли молу мулки ба гарав гузошташуда
 • Вариантҳои ҳолати суғуртавӣ
 • Хусусиятҳои техникии объекти суғурта
 • Вақти амали шартнома

Қарздиҳанда талаб карда метавонад, ки маблағи пардохти суғуртавӣ ба маблағи молу мулки ба гарав гузошташуда баробар бошад. Бинобар ин, пардохти суғуртавӣ бояд аз арзиши предмети гарав зиёд ё ба он баробар бошад.

Инчунин, дар шартнома ҷиҳатҳои зерини пардохти суғуртавӣ навишта мешаванд, ки таваҷҷуҳи хосаро талаб менамоянд. Дар ҳолати рӯй додани ҳодисаи нохуш, шахси суғурташуда уҳдадор мешавад, ки ҷубронро пардохт намуда, қисми муайяни онро барои пардохти қарзи қарзгиранда истифода барад. Чунин ҷиҳатҳо ҳатман дар шартнома навишта мешаванд.

Суғуртаи молу мулки ба гарав гузошташуда ҳам барои қарзгиранда ва ҳам барои қарздиҳанда ҳамеша муфид аст. Дар ҳолати агар қарзгиранда ба сабаби гум шудани молу мулки ба гарав гузошташуда пардохтро анҷом дода натавонад, маблағ бо эквиваленти пулӣ бевосита аз ҳисоби суғурташаванда интиқол дода мешавад.